Rada IMPASOL® sú novo vyvinuté produkty nahradzujúce karcinogénne a vysoko horľavé produkty. Sú určené pre rýchle a vysoko účinné odstránenie nečistôt z kovov, plastov, gumy, elastomerov, farieb, lakov a povlakov.
Sú novo vyvinuté produkty nahradzujúce karcinogénne a vysoko horľavé produkty. Sú určené pre rýchle a vysoko účinné odstránenie nečistôt z kovov, plastov, gumy, elastomerov, farieb, lakov a povlakov.
 Bezpečné odmasťovače „bez symbolov.“
Produkty rady IMPASOL® SOLVENT sú vyvinuté pre rýchle a vysoko účinné odstránenie všetkých typov farieb, lakov a povlakov, účinnosť je výrazne rozšírená o širokú škálu živíc..
Produkty rady IMPASOL® STRIPPER sú produkty nahradzujúce karcinogénne látky na báze dichlormetanu (metylenchloridu) a NMP.
Emulzívne čistiace a odmasťovacie kvapaliny, ktoré boli vyvinuté pre bezpečné a ekonomické čistenie povrchu. Splňujú najprísnejšie pracovné a enviromentálne požiadavky za ekonomicky velmi výhodných podmienok.

IMPASOL® na mieru pre vás

Dokážeme pripraviť IMPASOL® priamo pre vaše potreby. Kontaktujte nás.

Náhrada karcinogénnych látok

Rada IMPASOL® sú novo vyvinuté produkty nahradzujúce karcinogénne a vysoko horľavé produkty

Vlastná výroba

Produkty si sami vyrábame a sme schopný ich pripraviť na mieru našim potrebám. Kontaktujte nás, nájdeme spolu riešenie.

Bezpečnosť

Ich používaním sa vyhnete jedovatým, karcinogénnym (R 39, 40, 45, 46, 48, 49, 60, 61, 62), extrémne horlavým (R11, 12) a výbušným (R19) riedidlám

Velmi účinné odstránenie nečistôt

Sú určené pre rýchlé a vysoko účinné odstránenie nečistôt z kovov, plastov, gumy, elastomerov, farieb, lakov a povlakov.

Bezpečnostné listy v jazyku z EU

Bezpečnostné listy vám dodáme v akomkoľvek jazyku krajiny EU. Pracovisko štandardne vybavujeme návodom "Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie s chemickými látkami"

Široká škála použitia

Špeciálne vyvinuté k odstráneniu širokej rady nečistôt, olejov, vazelín, mastnoty, karbonizovaných látok, voskov, živíc, dechtov, ale aj farieb, lakov, atď. používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické, pracovné a bezpečnostné podmienky.