Impasol Bio E

Emulzný biotechnologický odmasťovač

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 60°C

Je to emulzívna čistiaca a odmasťovacia kvapalina, ktorá bola vyvinutá pre bezpečné a ekonomické čistenie povrchu kovov, kde unikátne odstraňuje bitumen, živice, atramenty, oleje, mazivá a tuky. Ďalšie použitie je pri odstraňovaní zbytkov nevytvrdených lepidiel, tmelov, zbytkov spalovania ropných produktov (decht). Funguje ako náhrada hydrokarbónových rozpúšťadiel alebo akýchkoľvek rozpúšťadiel na ropnej báze.

Splňuje najprísnejšie pracovné (ochrana zdravia, nehorľavý, netoxický, použiteľný v uzavretých a nevetraných priestoroch) a enviromentálne (100% biologicky odbúrateľný podľa OECD 301 B a 302) požiadavky za ekonomicky veľmi výhodných podmienok. Je zlúčiteľný so všetkými materiálmi ako sú kovy, farby, plasty, elastoméry a gumy, betón, dlažba a iné materiály.

Impasol Bio SP

Emulzný biotechnologický odmasťovač pre vysokotlaké čistenie

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 60°C

Emulzívna čistiaca a odmasťovacia kvapalina, ktorá bola vyvinutá pre vysokotlaké bezpečné a ekonomické čistenie povrchu kovov, kde unikátne odstraňuje bitumen, živice, atramenty, oleje, mazivá a tuky. Ďalšie použitie je pri odstraňovaní zbytkov nevytvrdených lepidiel, tmelov, zbytkov spalovania ropných produktov (decht). Funguje ako náhrada rozpúšťadiel na ropnej báze.

Splňuje najprísnejšie pracovné (ochrana zdravia, nehorľavý, netoxický, použiteľný v uzavretých a nevetraných priestoroch) a enviromentálne (100% biologicky odbúrateľný podľa OECD 301 B a 302) požiadavky za ekonomicky veľmi výhodných podmienok. Je zlúčiteľný so všetkými materiálmi ako sú kovy, farby, plasty, elastoméry a gumy, betón, dlažba a iné materiály.

Impasol Bio Solvent

BIO odstraňovač farieb, lakov a lepidiel

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 60°C

Je špecificky vyvinutý pre odstraňovanie všetkých typov farieb, lakov a atramentov, účinnosť je rozšírená o živice, polyuretány a polyméry. Je ideálny pre vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, ale taktiež polymérových systémov, polyuretánových tlakových systémov. Extra silný na odstraňovanie všetkých nečistôt, ktoré nie je možné odstrániť ostatnými BIO produktami.

NEVYPARUJE ani NEVYSUŠUJE, i pri dlhom kontakte NESTRÁCA na svojej účinnosti a schopnosti odstraňovať staré hrubé vrsty alebo pôsobiť na veľkú plochu povrchu už pri jednej aplikácii. Ideálny pre otvorené umývacie systémy a vane.