IMPASOL® HCA BEZ SYMBOLOV
Impasol ACET

Absolútne bezpečný odmasťovač

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 40°C

Impasol ACET je špecificky vyvinutý ako okamžitá náhrada ACETÓNU k odstraňovaniu farieb, lakov, atramentov, lepidiel používaných vo výrobe.

Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky. Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá a výrobky).

Vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, jednozložkových systémov, teplom vytvrditeľných systémov a dokonca aj systémov s UV polymerizáciou pred koncom polymerizácie. Čistí pred koncom polymerizácie väčšinu atramentov, farieb, lakov, živíc a lepidiel.

Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

Technický list

Impasol HCA IPA

Univerzálna extra rýchlo čistiaca kvapalina na farby, atramenty, laky, živice a lepidlá, nahradzuje acetón a aromáty

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 40°C

Impasol HCA je bezzbytkový odmasťovač s vysokou odmasťovacou silou, s optimálnym odparovaním (10-15min.) a výrazným zlepšením priľnavosti k povrchu, unikátnym povrchovým napätím.

Nahradzuje nebezpečné, dráždivé, toxické a karcinogénne riedidlá a odmasťovače.

Odstraňuje a odmasťuje minerálne, rastlinné a živočíšne mazivá, oleje, konzervačné oleje a vosky, lepidlá, atramenty, farby, tmely a ťažko odstrániteľné nečistoty pred dalšou povrchovou úpravou.

EKONOMICKÝ – PODĽA STUPŇA ZNEČISTENIA JE MOŽNÉ RIEDIŤ VODOU, ODSTRAŇUJE ZNEČISTENIE, FARBY, OLEJE, MAZIVÁ, ŽIVICE A LEPIDLÁ, NAHRADZUJE PERCHLÓR, BENZÍNY, ACETÓNY A RIEDIDLÁ.

Technický list

Impasol HCA

Absolútne bezpečný odmasťovač

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 40°C

Impasol HCA je bezzbytkový odmasťovač s vysokou odmasťovacou silou, s optimálnym odparovaním (10-15min.) a výrazným zlepšením priľnavosti k povrchu, unikátnym povrchovým napätím.

Nahradzuje nebezpečné, dráždivé, toxické a karcinogénne riedidlá a odmasťovače.

Odstraňuje a odmasťuje minerálne, rastlinné a živočíšne mazivá, oleje, konzervačné oleje a vosky, lepidlá, atramenty, farby, tmely a ťažko odstrániteľné nečistoty pred dalšou povrchovou úpravou.

EKONOMICKÝ – PODĽA STUPŇA ZNEČISTENIA JE MOŽNÉ RIEDIŤ VODOU, ODSTRAŇUJE ZNEČISTENIE, FARBY, OLEJE, MAZIVÁ, ŽIVICE A LEPIDLÁ, NAHRADZUJE PERCHLÓR, BENZÍNY, ACETÓNY A RIEDIDLÁ.

Impasol HCA RAPID

Bezpečný a rýchly odmasťovač

Balenie20 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 40°C

Ekonomický – podľa stupňa znečistenia je možné riediť vodou. Odstraňuje znečistenie, farby, oleje, mazivá, živice a lepidlá. Nahradzuje perchlór, benzín, acetón a riedidlá.

Rýchla odmasťovacia a odstraňovacia kvapalina riediteľná vodou pre priemysel a strojárenstvo.

Impasol HCA RAPID je špecificky vyvinutý ako RÝCHLY BEZPEČNÝ ODMASŤOVAČ. Nahradzuje nebezpečné, horľavé, dráždivé, toxické a karcinogénne riedidlá a odmasťovače. Odstraňuje a odmasťuje minerálne, rastlinné a živočíšne mazivá, oleje, konzervačné oleje a vosky, lepidlá, atramenty, farby, tmely a ťažko odstrániteľné nečistoty pred ďalšou povrchovou úpravou.

Ipasol HCA RAPID rieši toxikologické a enviromentálne problémy. Náhrada za odmasťovače ako je trichlór, perchlór, acetón, lieh (isopropyl alkohol), benzín a riedidlá. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám. Garantujeme, že neobsahuje methylenchlorid, perchlorethylén, trichlórethylén, HCFC 141B.

Impasol HCA RAPID je bezzbytkový odmasťovač s vysokou odmasťovacou silou, s RÝCHLYM odparovaním (6-9min.) a výrazným zlepšením priľnavosti k povrchu, unikátnym povrchovým napätím.

Impasol HCA RAPID JE VEĽMI DOBRE BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÝ. Výrazne zlepšuje bezpečnostné a pracovné podmienky a chráni životné prostredie.

Impasol HCA-C

Bezpečný a rýchly odmasťovač

Balenie20 a 200l
  • ŠPECIÁLNE PRE PRÍPRAVU POVRCHU PRED ĎALŠOU APLIKÁCIOU
  • ODMASŤUJE A ZÁROVEŇ PASIVUJE SKORODOVANÉ POVRCHY
  • CHEMICKY ZASTAVÍ KORÓZIU A CHRÁNÍ PRED ŇOU
  • VÝRAZNE PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ FARIEB
  • UPRAVUJE ČERSTVO POZINKOVANÉ POVRCHY PRE OKAMŽITÉ NANÁŠANIE FARIEB BEZ PRIMERU
  • ODSTRAŇUJE ZNEČISTENIE, FARBY, OLEJE, MAZIVÁ, ŽIVICE A LEPIDLÁ
  • NAHRADZUJE BENZÍNY, ACETÓNY A RIEDIDLÁ
  • PODĽA STUPŇA ZNEČISTENIA JE MOŽNÉ RIEDIŤ VODOU
  • ABSOLÚTNE BEZPEČNÝ, NEHORĽAVÝ A VEĽMI ĽAHKO BIO ODBÚRATEĽNÝ
  • MINIMÁLNY OBSAH VOC A TOC OPROTI TECHNICKÝM BENZÍNOM

Impasol HCA-C je špecificky vyvinutý ako ABSOLÚTNE BEZPEČNÝ ODMASŤOVAČ, najbezpečnejší z rady Impasol. Nahradzuje dráždivé, žieravé, škodlivé pre životné prostredie, toxické a karcinogénne riedidlá a odmasťovače. Odstraňuje a odmasťuje minerálne, rastlinné a živočíšne mazivá, oleje, konzervačné oleje a vosky, lepidlá, atramenty, farby, tmely a ťažko odstrániteľné nečistoty pred ďalšou povrchovou úpravou.

Impasol HCA-C rieši toxikologické a enviromentálne problémy. Náhrada za odmasťovače ako sú technické benzíny, acetón, lieh (isopropyl alkohol), aromáty, riedidlá a žieravé vodou riediteľné detergenty. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým produktom.

Impasol HCA-C je bezzbytkový odmasťovač s vysokou odmasťovacou silou KB INDEX 110, s optimálnym odparovaním (10-15min.) a výrazným zlepšením priľnavosti k povrchu, unikátnym povrchovým napätím.

Impasol HCA-C je veľmi dobre biologicky odbúrateľný. Výrazne zlepšuje bezpečnostné a pracovné podmienky a chráni životné prostredie.