ProduktOdparovanieRozpúšťacia silaBod vzplanutiaNahradzuje
SOLVENT S 203 min+ + + +25°CAcetón, ketóny a aromáty
SOLVENT S 2515 min+ + +40°CAcetón, chlórované riedidlá, benzíny a aromáty
SOLVENT S 305 min+ +35°CAcetón, alkoholy, benzíny, xylény, MEK a liehy
SOLVENT S 6060 min+ + + +60°CDichlórmetán, ketóny, acetóny a aromáty
SOLVENT S 708-10 min+ + + +42°CDichlórmetán, ketóny, acetóny a aromáty
SOLVENT S 80150 min+ + +74°CDichlórmetán, chlórované riedidlá, benzíny a aromáty
SOLVENT S 906 hodin+ + + + +50°CDichlórmetán, chlórované riedidlá, benzíny a aromáty
SOLVENT S 95 GEL6 hodin+ + + + +50°CDichlórmetán, chlórované riedidlá, benzíny a aromáty
SOLVENT SR10 min+ + +25°CAcetón, chlórované riedidlá, benzíny a aromáty
Impasol Solvent S20

Rýchly odmasťovač

Balenie30 a 200l

Impasol Solvent S20 je špecificky vyvinutý ako okamžitá náhrada acetónu pre odstraňovanie farieb, lakov, atramentov a lepidiel používaných vo výrobe. Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky.

Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nich (farby, atramenty, lepidlá, výrobky). Vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, jednozložkových systémov, teplom vytvrditeľných systémov a dokonca aj systémov s UV polymerizáciou pred koncom polymerizácie.

Čistí pred koncom polymerizácie väčšinu atramentov, farieb, lakov, živíc a lepidiel. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

 • žiadne nebezpečie pre životné prostredie
 • 100% biologicky odbúrateľný
 • žiadne nebezpečenstvo pre užívateľa produktu
 • excelentná účinnosť

Impasol Solvent S25

Špeciálne pre PU, epoxi a živice

Balenie30 a 200l

Impasol Solvent S25 je špecificky vyvinutý ako rýchle odmasťovacie riedidlo farieb, lakov, polymérov a lepidiel. Nahradzuje nebezpečné a karcinogénne riedidlá. Odstraňuje farby na báze „glycerophatalic“, polyuretánu, uretal-alkydov, produkty na báze polyesterov, vinylov. Ďalej veľmi dobre odstraňuje živice vo farbách, lakoch a lepidlách (vrátane lepidiel z pások). Jeho rozpúšťacia sila odstraňuje aj pigmenty veľkej škály farieb. Umožňuje rýchle zmeny farieb bez zbytkového spektra. Ideálne pre čistiace aplikácie miešačov, robotov a pištolí od farieb, atramentov a lepidiel.

Vynikajúce rozpúšťadlo pre živice použité vo farbách, atramentoch a lepidlách.

Náhrada za odstraňovače farieb ako trichlór, perchlór a benzíny s vysokou odmasťovacou silou a rýchlosťou odparovania, unikátne povrchové napätie. Bezzbytkový odmasťovač, používa sa aj ako odmasťovadlo povrchov s optimálnym odparovaním a výrazným zlepšením priľnavosti k povrchu. Vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, jednozložkových systémov a zbytkov lepidiel.

Impasol Solvent S25 je BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÝ. Výrazne zlepšuje bezpečnostné a pracovné podmienky a chráni životné prostredie. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

Impasol Solvent S25 výborne čistí a odstraňuje:

 • SAN kopolyméry
 • Eva kopolyméry – Vinyly
 • alkydy
 • akryly modifikované alkydovou živicou
 • polyesterové atramenty, laky a farby
  Impasol Solvent S30

  Odstraňovač celulózových farieb, lakov a lepidiel

  Balenie30 a 200l

  Impasol Solvent S30 je špecificky vyvinuté extra rýchle odmasťovacie riedidlo „špeciálne pre celulózu“. Nahradzuje riedidlá na báze XYLÉNU a zmesou MEK. Špecificky vyvinutý pre odstránenie nečistôt a riedenie od celulózy a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá). Je veľmi účinný na vodou riediteľné systémy. PVA, hydroxalklových a karboxyalkylových celulózach, celulózových acetátoch a nitrocelulózach. Rýchly odpad 5 min.

  Používa sa aj ako odmasťovadlo povrchov s optimálnym odparovaním a výrazným zlepšením priľnavosti povrchu. Vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, jednozložkových systémov, teplom vytvrdených systémov PVA.

  Impasol Solvent S30 je možné opláchnuť teplou aj studenou vodou pod nízkym aj vysokým tlakom, a tým znižuje ekonomické náklady.

  IMPASOL SOLVENT S30 JE BIOLOGICKY ODBÚRATEĽNÝ.

  Výrazne zlepšuje bezpečnostné a pracovné podmienky a chráni životné prostredie. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

   Impasol Solvent S60

   Nehorľavé rozpúšťadlo pre výplach systémov

   Balenie30 a 200l

   Čistenie ultrazvukom do 40°C

   • Čistí pred koncom polymerizácie väčšinu atramentov, farieb, lakov, živíc, PU a lepidiel.
   • Veľmi vhodný pre vodou riediteľné farby a systémy (i latexové systémy).
   • Pomalý odpar 59 min.
   • Nahradzuje dichlórmetán, ketón, acetóny a aromáty.

   Impasol Solvent S60 je špecificky vyvinutý ako okamžitá náhrada k odstráneniu farieb, lakov, atramentov a lepidiel na báze živíc a polyuretánu používaných vo výrobe miešacích, dávkovacích systémov a nádrží. Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky. Zretelne redukuje odpad. Vynikajúce zlievanie nečistôt v zberných plytkých nádržiach. Prispôsobený pre čistenie postrekovacím alebo preplachovacím čistiacim strojom.

   Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc a polyuretánov na akejľkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá).

   Vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, jednozložkových systémov, teplom vytvrditeľných systémov a dokonca aj systémov s UV polymerizáciou pred koncom polymerizácie. Čistí pred koncom polymerizácie väčšinu atramentov, farieb, lakov, živíc, PU a lepidiel. Veľmi vhodný aj pre vodou riediteľné farby a systémy (i latexové systémy).

   Impasol Solvent S60 s vysokým bodom vznietenia (64°C) je tiež určený pre odmasťovanie a čistenie mazív, vazelín a olejov z dávkovacích /výrobných/ zariadení. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

   Impasol Solvent S70

   Rýchle, silné, univerzálne rozpúšťadlo farieb a lakov

   Balenie30 a 200l

   Nahradzuje technický benzín, ketóny, acetón a ďalšie rozpúšťadlá na báze aromátov.

   Impasol Solvent S70 je špecificky vyvinutý na odstraňovanie farieb, lakov, atramentov a lepidiel používaných vo výrobe. Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky. Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá).

   Vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, jednozložkových systémov, teplom vytvrditeľných systémov a dokonca aj systémov s UV polymerizáciou pred koncom polymerizácie.

   Čistí pred koncom polymerizácie väčšinu atramentov, farieb, lakov, živíc a lepidiel. Jeho používaním sa vyhnete nebezpečným a horľavým riedidlám.

   • Čistič za studena
   • Extra rýchle odparovanie
   • Antikorozívny
   • Zaručene bez jedovatých, karcinogénnych a toxických látok
   • Extrémna odstraňovacia sila
   • Unikátne povrchové napätie
   • Bezzbytkový odmasťovač

   Impasol Solvent S80

   Absolútne bezpečný odstraňovač farieb, lakov a lepidiel

   Balenie30 a 200l

   Čistenie ultrazvukom do 60°C

   Špecificky vyvinutý pre odstránenie vodou riediteľných systémov, PVA, hydroxyalkylových a karboxyalkylových celulóz, celulózových acetátov a nitrocelulóz.

   Veľmi pomalý odpar 150 minút vhodný pre výplach a máčanie. Nahradzuje riedidlá na bázi xylénu, isopropyl alkoholu (lieh), acetónu a zmesou MEK.

   Impasol Solvent S80 je špecificky vyvinutý pre odstraňovanie nezosieťovaných polymérov, farieb, lakov, atramentov a lepidiel používaných vo výrobe. Umozňuje elimináciu zbytkových stôp na šróboch z polymérov pri prietlačnom lisovaní, ale tiež na formách, strojoch alebo ich častiach. Unikátne rozpúšťadlo kontaktných lepidiel (dokonca aj živíc) zosieťovaných pod UV. Impasol Solvent S80 je veľmi účinný na karboxalkydových celulózach. Čistí a odstraňuje pred koncom polymerizácie väčšinu farieb, lakov, atramentov, živíc a lepidiel. Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá). Efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, teplom vytvrditeľných systémov a dokonca aj systémov s UV polymerizáciou pred zosieťovaním. Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky.

   BIOLOGICKY ĽAHKO ODBÚRATEĽNÝ.

   Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.

   Impasol Solvent S90

   Extra silný univerzálny odstraňovač

   Balenie5, 30 a 200l

   Impasol Solvent S90 je špecificky vyvinutý pre extrémne odstránenie všetkých typov farieb, lakov a atramentov, účinnosť je rozšírená aj o živice. Je ideálny pre vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, ale aj na dvojzložkové systémy, teplom vytvrditeľné systémy a dokonca aj na systémy s UV polymerizáciou!

   Špeciálne pre odstránenie glycerofosforečných kyselín, plasty na báze derivátu celulózy, akrylových živíc, vinylov, aminoplastov, acrylic, polyesterov, fenolov, jedno a dvojzložkových epoxidových živíc, jedno a dvojzložkových polyuertánov používaných v priemysle kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a bezpečnostné podmienky.

   Tento produkt umožňuje znížiť používané množstvo až o 30% oproti obvyklým prípravkom. Má omnoho väčšiu zakrývaciu schopnosť než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej zmáčavosti, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou bez nebezpečných faktorov. Používaním sa vyhnete jedovaným, karcinogénnym a extrémne horľavým riedidlám. Impasol Solvent S90 sa dá opláchnuť vodou pod nízkym tlakom a tým rapídne znižuje ekonomické náklady a rýchlosť odparenia.

   Garantujeme obsah bez metylenchloridu, ktorý je klasifikovaný ako KARCINOGÉNNY R40.

   Impasol Solvent S95 GEL

   Extra silný univerzálny  gelový odstraňovač

   Balenie5, 30 a 200l

   Impasol Solvent S95 GEL je špecificky vyvinutý pre extrémne odstránenie všetkých typov farieb, lakov a atramentov, účinnosť je rozšírená aj o živice. Je ideálny pre vysoko efektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, ale aj na dvojzložkové systémy, teplom vytvrditeľné systémy a dokonca aj na systémy s UV polymerizáciou!

   Špeciálne pre odstránenie glycerofosforečných kyselín, plasty na báze derivátu celulózy, akrylových živíc, vinylov, aminoplastov, acrylic, polyesterov, fenolov, jedno a dvojzložkových epoxidových živíc, jedno a dvojzložkových polyuertánov používaných v priemysle kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a bezpečnostné podmienky.

   Tento produkt umožňuje znížiť používané množstvo až o 40% oproti obvyklým prípravkom. Má omnoho väčšiu zakrývaciu schopnosť než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej zmáčavosti, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou bez nebezpečných faktorov. Používaním sa vyhnete jedovaným, karcinogénnym a extrémne horľavým riedidlám. Impasol Solvent S95 GEL sa dá opláchnuť vodou pod nízkym tlakom a tým rapídne znižuje ekonomické náklady a rýchlosť odparenia.

   Garantujeme obsah bez metylenchloridu (dichlórmethanu), ktorý je klasifikovaný ako KARCINOGÉNNY R40.

   Impasol Solvent SR

   Odstraňovač PU, epoxi farieb, lakov a lepidiel. Recyklovateľný

   Balenie30 a 200l

   Extra silné rozpúšťadlo „Špeciálne pre atramenty – farby, živice alkydové a uretanové“.

   Rýchly odpar 10 min. Nahradzuje ketón, dichlórmetán, acetát a aromatické látky. Impasol Solvent SR je špecificky vyvinutý ako priama náhrada za ketón, dichlórmetán, acetáty a aromatické látky pre odstránenie a rozpustenie atramentov. Veľmi nízky zápach.

   Impasol Solvent SR sa veľmi rýchlo odparuje a tým sa vyvarujeme spomaleniu práce pri opakovanom spustení do prevádzky. Zreteľne redukuje odpad. Vynikajúce zlievanie nečistôt v zberných plytkých nádržiach.

   Prispôsobený pre čistenie postrekovaním alebo preplachovacím čistiacim strojom.

   Impasol Solvent SR je účinný na alkydové živice ako uretány, modifikované alkydové živice.

   • Unikátna čistiaca a rozpúšťacia sila.
   • Veľmi dobrá odstraňovacia kapacita.

   Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá, toxické alebo karcinogénne látky, alergény a nie je toxický pre reprodukciu. Jeho používaním sa vyhnete jedovatým, nebezpečným a horľavým riedidlám.