ProduktBod vzplanutiaRozpúšťacia silaNahradzuje
STRIPPER 10041°C+ + + + +Dichlórmetán, chlórované riedidlá, ketony a aromáty
STRIPPER 20023°C+ + +Dichlórmetán, ketóny, acetóny a aromáty
STRIPPER 30032°C+ + + +Dichlórmetán , acetón, alkoholy, benzíny, xyleny, MEK a liehy
STRIPPER 40030°C+ + +Dichlórmetán, chlórované riedidlá, acetóny a aromáty
STRIPPER 50061°C+ + +Toluén, riedidlá, acetóny, benzíny, xyleny, MEK
Impasol Stripper 100

Najsilnejší stripper

Balenie5, 30 a 200l

Odstraňovač starých náterov, farieb, lakov a lepidiel. Nahradzuje produkty s metylchloridom (dichlórmetánom). Extra silné rozpúšťadlo „špeciálne pre odstránenie, čistenie a riedenie farieb, živíc, polymérov a lepidiel na báze alkydov, epoxidov, akrylov, polyuretánov, uretánalkydov a polyesterov“.

Impasol Stripper 100 je špecificky vyvinutý pre extrémne odstraňovanie farieb, lakov, polymérov s rozšírenou účinnosťou na živice, alkydy, polyestery a polyuretány. Je idálny na vysokoefektívne a ekonomické odstraňovanie širokej palety náterov, ale tiež na dvojzložkové systémy, teplom vytvrditeľné systémy a dokonca aj na systémy s UV polymerizáciou! Špeciálne na odstraňovanie akrylových živíc, alkydov, alkyd-uretánov, vinylov, aminoplastov, acrylicov, polyesterov, jedno a dvojzložkových epoxidových živíc, jedno a dvojzložkových polyuretánov používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a bezpečnostné podmienky. Mám oveľa väčšiu zakrývaciu schopnosť než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej zmáčavosti, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou bez nebezpečných faktorov. Používaním sa vyhnete jedovatým, karcinogénnym a extrémne horľavým riedidlám. Garantujeme obsah bez metylénchloridu, ktorý je klasifikovaný ako KARCINOGÉNNY R40.

Impasol Stripper 200

Bezpečný stripper

Balenie5, 30 a 200l

Bezpečný, univerzálny odstraňovač k odstráneniu, čisteniu a riedeniu širokej škály farieb, lakov, živíc a lepidiel na báze epoxidov, akrylov, alkydov, uretán alkydov a polyesterov.

Špeciálne na odstraňovanie akrylových, alkydových, alkyd-uretánových, vinylových, polyesterových jedno a dvojzložkových farieb používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a hlavne bezpečnostné podmienky. Je ideálny k efektívnemu a ekonomickému odstraňovaniu širokej palety náterov včetne GRAFFITI, ale taktiež na asfaltové emulzie!

Impasol Stripper 300

Silný a ekonomický stripper

Balenie5, 30 a 200l

Silný odstraňovač na odstránenie, čistenie, riedenie širokej škály farieb, lakov, živíc, polymérov a lepidiel na báze epoxidov, PU epoxidov, uretán alkydov a polyesterov. Špeciálne na odstraňovanie epoxidových živíc, epoxiuretánov, polyesterov, fenolov, jednozložkových polyuretánov používaných v priemysle, kde várazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a bezpečnostné podmienky.

Má oveľa väčšiu zakrývaciu schopnosť než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej zmáčavosti a penetračným účinkom, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou bez nebezpečných faktorov. Používaním sa vyhnete jedovatým, karcinogénnym a extrémne horľavým riedidlám.

Impasol Stripper 400

Rýchly stripper

Balenie5, 30 a 200l

Impasol Stripper 400 je rýchly odstraňovač farieb, lakov, atramentov a lepidiel používaných vo výrobe. Výrazne zlepšuje bezpečnostné podmienky. Je ideálny na univerzálne odstraňovanie živíc na akejkoľvek báze a výrobkov z nej (farby, atramenty, lepidlá a výrobky).

Špeciálne na odstraňovanie alkydových, vinylových a uretánových živíc, epoxi-uretánov, fenolov, jedno a dvojzložkových epoxidových živíc, jednozložkových polyuretánov používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomické (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a bezpečnostné podmienky.

Impasol Stripper 500

Absolútne bezpečný odstraňovač farieb a lakov

Balenie5, 30 a 200l

Čistenie ultrazvukom do 40°C

Silný NEHORĽAVÝ A BEZPEČNÝ stripper na odstraňovanie a čistenie širokej škály farieb, lakov, živíc, polymérov a aj lepidiel na báze epoxidov, PU, uretán alkydov a polyesterov. Špeciálne na odstraňovanie epoxidových živíc, epoxi-uretánov, polyesterov, fenolov, jednozložkových polyuretánov používaných v priemysle, kde výrazne zlepšuje ekonomickék (nízke straty odparovaním), pracovné (veľmi jednoduchá aplikácia) a bezpečnostné podmienky.

Má oveľa väčšie zakrývacie schopnosti než väčšina tradičných odlakovačov, vďaka svojej zmáčavosti a penetračným účinkom, svojej optimálnej rýchlosti odparovania a svojou jednoduchou aplikáciou bez nebezpečných faktorov. Ideálny pre máčanie, strojové aplikácie a ultrazvukové čistenie.